Projektfolket AB

Vi är seniora konsulter med lång och gedigen erfarenhet inom IT och verksamhetsutveckling. Vi stödjer eller leder verksamhetsför-ändringar inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar tillsammans med kund för att definiera tydliga nulägen, problembilder och lösningsförslag. Vi formulerar långsiktiga handlingsplaner och strategier. Vi leder genomförandeprojekt med eller utan IT-inslag. Vi förstår vad som är bra och mindre bra tekniska lösningar. Vi genomför upphandlingar. Vi har en gedigen och lång erfarenhet av att införa processorienterat arbetssätt i verksamheter för att t.ex. öka kundfokus och effektivitet.

Vi kan det här.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi gjort och vad vi kan göra för dig.

Jerry Olsson
073 960 56 63
jerry@projektfolket.se
Lisbeth Gustavsson
073 960 56 62
lisbeth@projektfolket.se
Jerry Olsson
073 960 56 63
jerry@projektfolket.se
Lisbeth Gustavsson
073 960 56 62
lisbeth@projektfolket.se